Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Full free movie on Android

Link download apps
This app is not owner and store any movies. App is developed by private developer and helped android user reduce their time to search and play video on Android phone. App have 4000+ Movie in Italian, 1200+ movies in French,... It just replace the way user search from the web. All video are searched by the computer. Question: 1. Why do I develop this app? I love movie and I spent a lot of time to find out on the internet. I have phone and sometime I want to watch on my phone. I think it also help you to easy enjoy movies in your free time 2. Will app update more functional? Yes. I am thinking about new feature and functions. I am really happy if I get more idea from you. 3. Why does app have many links can't play? Moves and images is automated collect by computer program. Maybe some videos are incorrect video or not working. I am really happy to help remove the movies by report functional This is free app and include some advertisement.

Italian Movie Free on Android

Recently we have publish the app "Italian Movie Free" on Android. If you cannot find the app on Google play, please let me know. This app is absolutely free for many movies in Italian and Italian sub title. The app have filtered in Genre and years. Please enjoy the app

Bếp Việt

Link tải ứng dụng
*** App yêu cần bạn phải kết nối wifi mới tải được danh sách món ăn yêu thích. Bạn có thể thêm món ăn vào mục yêu thích thì có thể xem offline. Đây là ứng dụng miễn phí và được sự đồng ý của NDP chúng tôi đã có một số update bên dưới. App sẽ cung cấp công thức các món ăn yêu thích của người Việt Nam. App được chia ra nhiều loại món ăn khác nhau như
Với phiên bản này chúng ta sẽ thấy có một số tính năng mới như ** Tìm kiếm món ăn ở các màn hình như: màn hình chính, màn hình món ăn yêu thích, màn hình về app ** App hỗ trợ việc send email, sms, đánh giá ứng dụng Câu hỏi: 1.Hỏi: Tại sao bạn dùng app này? Trả lời: Ứng dụng có nhiều món ăn yêu thích của người Việt. 2. Hỏi: Ứng dụng này có gì khác với ứng dụng khác Trả lời: Dữ liệu được cập nhật và lấy động trên internet. Vùng nhớ không chiếm nhiều thời gian, app không có giao diện mỹ miều nhưng hỗ trợ đầy đủ tính năng

Xem TV miễn phí trên Android

Trong thời gian qua nhiều ứng dụng xem TV đã xuất hiện trên googleplay nhưng đa số được dùng với giao diện cũ của Android. Để tạo được ứng dụng đẹp hơn, chúng tôi vừa publish ứng dụng xem TV hoàn toàn miễn phí cho người dùng. - Không yêu cầu quyền truy cập phone number or account - Không cần tải flash - Không cần bỏ tiền nhưng xem được nhiều kênh khác nhau - Nếu mạng chậm các bạn nên kiểm tra để tránh bị giật lúc xem. Link tải ứng dụng