Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Giới thiệu Android NDK 1.5_r1

Android NDK 1.5_r1 đã ra đời lâu nay mình sẽ dịch lại bài viết từ blogspot của "Android developer" về những đặc điểm chung của Android NDK 1.5_r1.

Như các bạn đã biết, ứng dụng Android chạy trên máy ảo Dalvik. NDK cho phép những nhà phát triển hiện thực những phần ứng dụng của họ bằng việc sử dụng ngôn ngữ native-code như C và C++. Điều năng mang đến nhiều tiện lợi cho các ứng dụng.

NDK cung cấp:
  • Tập hợp các công cụ và file build dùng để sinh thư viện code từ nguồn C và C++.
  • Cách để nhúng thư viện native trong ứng dụng files (.apks) để có thể triển khai trên thiết bị Android.
  • Tập hợp hệ thống native header và thư viện mà sẽ được hỗ trợ cho các phiên bản tương lại của Android, đang bắt đầu từ tài liệu 1.5, ví dụ và bài học.

Phiên bản này của NDK hỗ trợ tập lệnh máy ARMv5TE và cung cấp các header cho:
  • libc, thư viện C chuẩn
  • libm, thư viện chuẩn math
  • JNI interface
  • libz, thư viện cho việc nén file Zlib
  • liblog, dùng để gửi thông điệp logcat đến kernel.

Luôn luôn nhở rằng sử dụng NDK sẽ không phải cho toàn bộ ứng dụng Android. Là một nhà phát triển (developer), bạn sẽ cần phải cân bằng các lợi ích để hạn chế những nhược điểm.

Với những câu hỏi liên quan đến NDK, bạn có thể tham gia vào diễn đàn Android NDK (English).

(Nguồn android-developers.blogspot.com)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét