Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Quy tắc cơ bản lập trình ứng dụng trên Android

Các ứng dụng Android được viết bởi ngôn ngữ Java. Trình biên dịch mã Java - cùng với nhiều loại dữ liệu và file tài nguyên (resource files) của ứng dụng - được đóng gói bởi appt tool bên trọng một Android, file biên dịch có phần mở rộng với .apk. Đây là phương tiện cho việc phân phát ứng dụng và cài đặt trên thiết bị cầm tay; nó được người dùng tải về thiết bị của họ. Tất cả các mã bên trong một file .apk được gói gọn cho một ứng dụng.

Trên nhiều cách, mỗi ứng dụng Android tồn tại ở thế giới nó sở hữu:
  • Mặc định, mỗi ứng dụng chạy trên một bộ xử lý sở hữu nó. Android bắt đầu quá trình khi bất kì ứng dụng cần được thực thi, và đóng quá trình khi nó không phụ thuộc và tài nguyện hệ thống được yêu cầu bởi các ứng dụng khác.
  • Mỗi quá trình có máy ảo Java của riêng nó (Java virtual machine), vì thế mã ứng dụng chạy trong môi trường khác với các mã của những ứng dụng khác.
  • Mặc định, mỗi ứng đụng được cấp duy nhất một Linux user ID. Quyền hạn được xét để mà file ứng dụng chỉ hữu dụng đối với người dùng này, chỉ bản thân ứng dụng - mặc dù đã có nhiều cách để chuyển tài nguyên đến ứng dụng khác.
Có thể sắp xếp 2 ứng dụng chia sẻ cùng ID khách hàng (user ID), trong trường hợp này mỗi ứng dụng có thể thấy file của ứng dụng khác. Để duy trì tài nguyên hệ thống, các ứng dụng với cùng ID khách hàng, có thể sắp xếp quá trình chạy trên cùng tiến trình Linux, chia sẻ cùng VM (máy ảo).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét