Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

Audio book: DÁM THẤT BẠI

DÁM THẤT BẠI
Billi P.S.Lim
Trần Hạo Nhiên dịch
(tái bản lần thứ 9)

“So với những người thất bại,
những người thành công thật sự
đã thất bại nhiều lần hơn,
chỉ đơn giản là vì
họ đã cố gắng nhiều lần hơn!”

Copyright@1996 by Billi P.S Lim.
Dịch theo nguyên tác tiếng Anh
“DARE TO FAIL” của Billi P. S Lim.
HARDKNOCKS FACTORY SDN BHD
Nhà xuất bản Trẻ

Tải file mp3

Tải sách
Pass: rapidshare.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét